Nord Artists

in Poland
Janusz Grzywacz (Poland)
Jaroslaw Śmietana, Laboratorium, Lech Janerka, Marek Grechuta, the Maanam band
Grzegorz Jabłoński (Poland)
Natalia Kukulska, Poluzjanci
Maciej Tubis (Poland)
Tubis Trio